Ανάγκη για αλλαγή πορείας και στον τουρισμό με σχέδιο. Η Πρόταση της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Βρισκόμαστε για μια φορά ακόμη μπροστά στην έγκριση του σχεδίου τουριστικής προβολής. Ενός σχεδίου που επαναλαμβάνει σχεδόν απαράλλαχτα την ίδια φιλοσοφία από την εποχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης χωρίς να υπάρχει η στοιχειώδης αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των όσων έγιναν ή τελικά δεν έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια από όσα είχαν σχεδιαστεί. Και βέβαια χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι όλα έχουν αλλάξει: πρώτα οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας που απαιτούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, αλλά κυρίως οι καταναλωτές και οι προτιμήσεις τους, ο ανταγωνισμός, η οργάνωση της αγοράς, ενώ κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίζει την οικονομική και την προσφυγική κρίση.

Την ίδια στιγμή τόσο το σκεπτικό της της πολιτικής προβολής όσο και υλικό, τυπωμένο και ηλεκτρονικό, παραμένουν σε άλλες εποχές αφού απουσιάζει εδώ και χρόνια αφού απουσιάζει εδώ και χρόνια εντελώς η χάραξη στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης και πολιτικής προβολής με ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών που πέρασαν από την δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση εδώ και πολλά χρόνια, ενώ η συμμετοχή στις εκθέσεις αλλά και οι άλλες δράσεις προώθησης που γίνονται εδώ και πολλά χρόνια και προτείνονται και πάλι φαίνεται να είναι αναποτελεσματικές.

Όμως το πρόβλημα είναι απλά «επικοινωνιακό» και η πλειοψηφία των άλλων περιοχών της Ελλάδας έχει λύσει το θέμα αυτό; Όχι βέβαια. Το σημαντικότερο πρόβλημα στους προορισμούς του Β.Αιγαίου είναι το ίδιο το τουριστικό τους προϊόν που έχει καθηλώσει τις αφίξεις στο επίπεδο του τέλους της δεκαετίας του ’90, ενώ στην ίδια περίοδο άλλες περιοχές τουλάχιστον τις διπλασίασαν. Το Β.Αιγαίο  δεν πέτυχε ιδιαίτερα ως προορισμός του «ήλιου και της θάλασσας» εκεί όπου στην υπόλοιπη Ελλάδα (νησιωτική και παράκτια) αναπτύχθηκε περίπου αυτόματα από τη ζήτηση δημιουργώντας ένα αντίστοιχο brand name σε άλλες δεκαετίες. Σήμερα με τον αυξημένο ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, τέτοιοι αυτοματισμοί δεν υπάρχουν πλέον, χρειάζεται ολοκληρωμένη πολιτική. Και αν συνεχίσουμε να μην θέλουμε να βλέπουμε τα δεδομένα και να αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, απλά θα συνεχίσουμε στις ίδιες αδιέξοδες πολιτικές.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το προτεινόμενο σχέδιο δεν είναι προϊόν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους. Μέχρι στιγμή δεν υπήρξε ούτε κατάθεση του πλαισίου στο οποίο προτίθεται να κινηθεί στον τουρισμό η παρούσα περιφερειακή αρχή, αλλά ούτε  προσπάθεια για οργανωμένο διάλογο πάνω στις απόψεις των φορέων.   

Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ πιστή στις προεκλογικές και μετεκλογικές εξαγγελίες της αλλά και στην πρακτική που είχε κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης περιφερειακής αρχής, θα υποβάλει τη πρόταση της και θα ζητήσει την υπερψήφιση της από το ΠΣ.  Η πρόταση περιλαμβάνει 4 άξονες:

Για να φτιάξουμε το σχέδιο αυτό, πρώτα θα πρέπει να ξεκινήσουμε να δούμε για ποια πράγματα είμαστε «υπερήφανοι» και θέλουμε να τα διατηρήσουμε για να τα απολαμβάνουμε εμείς και -κυρίως σε ότι μας αφορά εδώ – για να τα «δείχνουμε» στους επισκέπτες μας. Με βάση αυτό το σκεπτικό  προτείνουμε να υπάρξει καταγραφή των καλών και λιγότερο πρακτικών αξιολόγηση και ιεράρχηση τους με στόχο να στηριχθούν όσα έχουν ή μπορούν να αποκτήσουν εθνική και κυρίως διεθνή εμβέλεια, ενώ ταυτόχρονα να ενθαρρυνθούν στοχευμένες πρωτοβουλίες για ανάδειξη πόρων «εν υπνώσει» με στόχο την διαφοροποίηση της προσφοράς.

Ο δεύτερος άξονας στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας μέσα από ανάδειξη των καλών πρακτικών και την επέκταση τους μέσα από βιώσιμες πολιτικές που αφορούν εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, και χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την αναβάθμιση τους, προγράμματα κατάρτισης επιχειρηματιών και εργαζομένων και δικτύωση επιχειρήσεων.

Ο τρίτος άξονας αφορά στη βελτίωση των υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος που είναι επίσης κρίσιμης σημασίας για την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος ενός προορισμού. Διαχείριση νερού, διαχείριση απορριμμάτων, δημόσιες συγκοινωνίες, πεζόδρομοι, χώροι πρασίνου, ποδηλατόδρομοι και ειδικά ποδήλατα, ηλεκτροκίνηση, δημόσιοι χώροι, τουριστική σήμανση και πληροφόρηση, διαχείριση παραλιών (blue flags), δράσεις για βιώσιμο τουριστικό προορισμό, έξυπνες λύσεις, κλπ είναι μερικοί από τους τομείς στους οποίους οφείλουν να επενδύσουν οι δήμοι ή οι ιδιωτικοί φορείς που διαχειρίζονται τις υπηρεσίες αυτές

Ο τέταρτος άξονας αφορά στον ανασχεδιασμό εκ βάθρων του σχεδίου και των μέσων προβολής σταδιακά σε αντιστοιχία με τα άλλα σχέδια δράσης και με επαγγελματικό τρόπο ώστε να καταφέρουμε να επανατοποθετήσουμε (re-positioning) το Β.Αιγαίο και τους προορισμούς του στη παγκόσμια τουριστική αγορά σε συνεργασία με τους Δήμους και τους επαγγελματικούς φορείς των νησιών.

Τελευταίος άξονας δράσης αφορά τη Τουριστική Διακυβέρνηση, δηλαδή τον τρόπο που πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις για τον τουριστικό σχεδιασμό και την προβολή, η διαδικασία εκτέλεσης τους, η διαδικασία αξιολόγησης και επανασχεδιασμού τους. Η ΠΑ όφειλε να έχει προχωρήσει στις διαδικασίες σύστασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης που μπορεί να λειτουργήσει ως ομπρέλα για τον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, όσο και για τους θεματικούς. Η συμμετοχική διαδικασία θα επιτρέψει εκτός των άλλων και ένα καλύτερο συντονισμό που εκτελούνται από διαφορετικούς φορείς με βάση τις διακριτές αρμοδιότητες τους, που όμως οφείλουν να συνδυαστούν για να αποδώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Η ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε (πρώην ΚΕΚΑΠΕΛ) έχει εγκεκριμένο πρόγραμμα που προβλέπει τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης και Προβολής Προορισμού που μπορεί να καλύψει αυτό το κενό. Χρειάζεται άμεσα η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης δράσης ώστε από την αρχή του νέου έτους να ξεκινήσει ένας διαφορετικό τρόπος σχεδιασμού και διοίκησης του τουρισμού στο Β.Αιγαίο.

Ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ θεωρούμε ότι:

  • Το πρόγραμμα δράσης στον τουρισμό δεν μπορεί να είναι απλά «δράσεις προβολής» αλλά χρειάζεται ένας ευρύτερος σχεδιασμός
  • Ο τουριστικός σχεδιασμός οφείλει να αποτελεί τμήμα του ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδιασμού και αντικείμενο διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους. 

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό και την αναλυτική πρόταση (www.ioannispilanis.blogspot.gr) η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ πηγαίνει στο ΠΣ της Χίου για να υπάρξει η αναγκαία αλλαγή πορείας. 

Σχετικά με Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου

Δείτε όλα τα άρθρα του/της Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου →