Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ιαματικού Τουρισμού και Τουρισμού Ευεξίας

  

Παρόντες: Γ.Σπιλάνης, Νύκτας Ν. Αδαμίδης Κ. Καρασάββας ν., Σταμούλος Στ., Πολιτάκη Α. Κουρογιέννη Α., Καρρά Κ. Μανωλέλλης Χρ. Απών: Αγγελίδης Ζ.

Επίσης ήταν παρόντα τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη: Αργυρούδη Γ., Μπουρνιάς Π., Κόβα Μ., Βασιλείου Γ., Κονταξοπούλου Κ.

Μετά από τον χαιρετισμό του αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ.Νύκτα και την παρουσίαση των μελών της Επιτροπής, έγινε πρόταση τροποποίησης – συμπλήρωσης της απόφασης σύστασης της Επιτροπής σε τέσσερα σημεία. Συγκεκριμένα:

  • Τη διόρθωση της λανθασμένης αναγραφής ότι οι κκ Μανωλλέλης και Σταμπουλής εμφανίζεται ότι εκπροσωπούν το Σωματείο Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Θέρμων Ικαρίας αντί του ορθού Σωματείο Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Λουτρόπολης Θερμής Λέσβου
  • Την αναγκαιότητα για τον καθορισμό γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής από υπηρεσιακό παράγοντα προερχόμενο από την Δ/νση Τουρισμού, η οποία πρότεινε , την κα Τσιλίμη Μαρία από το Τμήμα Χίου.
  • Την χρησιμότητα της προσθήκης της ΚΟΙΝΣΕΠ Θέρμαι Αγιασμάτων ως κοινωνικό εταίρο, δεδομένου ότι έχει ρόλο υποστήριξης της λειτουργίας της αντίστοιχης ιαματικής πηγής όπως οι Σύλλογοι Θερμών Ικαρίας και Λουτρόπολης Θερμής Λέσβου. Την ΚΟΙΝΣΕΠ προτείνεται να εκπροσωπήσουν οι κυρίες Ελένη Κατσαρού ως τακτικό μέλος και Ελένη Καραφώτη ως αναπληρωματικό
  • Την προσθήκη του Α.Χατζηδιαμαντή ως αναπληρωτή του κ. Αγγελίδη Ζ. με βάση την εμπειρία του σχετικά με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών και ιδιαίτερα για τη μελέτη που έχει εκπονήσει πρόσφατα με το αντικείμενο αυτό για το Β.Αιγαίο.

Η σχετική πρόταση θα σταλεί άμεσα στον κ.Περιφερειάρχη ώστε να τη εισηγηθεί στο αμέσως επόμενο ΠΣ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Γ.Σπιλάνης παρουσίασε το σκεπτικό λειτουργείας της Επιτροπής που με βάση το σημείωμα που είχε αποστείλει εστιάζεται σε 2 επίπεδα:

  • Το πρώτο αφορά κατά προτεραιότητα την νομιμοποίηση της λειτουργίας των υφιστάμενων πηγών και εγκαταστάσεων σε ότι αφορά την αναγνώριση του πόρου και το ειδικό σήμα λειτουργίας και τα παρεμφερή θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (πχ. κριτήρια διανομής ιαματικών φυσικών πόρων, καθορισμό ζώνης προστασίας φυσικού πόρου), την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και τη προβολή των δυνατοτήτων τους.
  • Το δεύτερο αφορά την ένταξη των αναβαθμισμένων πηγών σε ένα ευρύτερο σχέδιο Θερμαλισμού και Τουρισμού Ευεξίας σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις που συνδέουν την λουτροθεραπεία και την θαλασσοθεραπεία με κάθε φύσης και έντασης δραστηριότητες στην ύπαιθρο και την τοπική γαστρονομία, αλλά και γνώσης της πολικής ζωής και του πολιτισμού. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει να δημιουργηθούν με τοπική πρωτοβουλία «οικοσυστημάτων» που να περιλαμβάνουν εκπροσώπους τοπικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών ώστε να ωριμάσουν το σχετικό τουριστικό προϊόν που θα μπορεί να τύχει χρηματοδότησης ως ολοκληρωμένη χωρική επένδυση στο νέο ΕΣΠΑ.

Αμεσος στόχος της πρώτης δέσμης ενεργειών είναι:

  • από τη μια πλευρά να υποστηριχθούν οι ιδιοκτήτες των πηγών να ολοκληρώσουν την αδειοδότηση, να γίνουν μελέτες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων όπου χρειάζεται και να ολοκληρωθούν οι ήδη υπάρχουσες και να διερευνηθούν οι δυνατότητες για χρηματοδότηση τους, χωρίς να υπάρξει παρέμβαση στον τρόπο που ο κάθε φορέας έχει αποφασίσει να εκμεταλλευτεί την περιουσία του.
    • Από την άλλη πλευρά να υπάρξει ολοκληρωμένη εισήγηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει το νομοθετικό πλαίσιο ειδικά σε ότι αφορά της μικρής κλίμακας πηγές της ΠΒΑ και τα υφιστάμενα κτίρια που πιθανά δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες προδιαγραφές που προβλέπει η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (ΥΑ 2704/22-2-18/ΦΕΚ Β’603) σε συνεργασία και με τους πανελλήνιους φορείς που ασχολούνται με το θέμα (Παρέμβαση κας Καρρά και κ.Αδαμίδη) 

Με δεδομένο ότι υπάρχει διαφορετική κατάσταση σε κάθε περίπτωση, θα γίνουν συναντήσεις σε κάθε νησί με τους αρμόδιους φορείς ώστε να υπάρξει η σωστή καταγραφή της παρούσας κατάστασης. Σε ότι αφορά τη διαδικασία έκδοσης των απαραίτητων αδειών, ο Πρόεδρος είχε αποστείλει στους συμμετέχοντες σχετική ενημέρωση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπ. Τουρισμού.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι έγινε η πρώτη συνάντηση στη Χίο, όπου ζητήθηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τουρισμού (κ.Βεργίνα) να οργανώσει συνάντηση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Στη συνάντηση ήταν ακόμη ο αντιδήμαρχος Β.Χίου, ο Πρόεδρος του ΤΣ Λεπτοπόδων-Αγιασμάτων, ο Πρόεδρος και η Διευθύντρια της ΔΙΚΕΧ που είναι το νομικό πρόσωπο του Δήμου στο οποίο ανήκει το υδροθεραπευτήριο και εκπρόσωπος της ΚΟΙΝΣΕΠ Θέρμαι Αγιασμάτων που υποστηρίζουν την λειτουργία του. Επίσης έγινε επαφή με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών για την έγκαιρη ολοκλήρωση των μελετών επισκευής του κτιρίου ώστε να υπάρξει ένταξη τους στο τρέχον ΕΣΠΑ μετά από σχετική συνεννόηση με τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής.

Συμφωνήθηκε ότι μέχρι το τέλος Γενάρη θα έχουν ολοκληρωθεί οι επαφές σε κάθε νησί ώστε να συζητηθεί στην επιτροπή η δέσμη των επόμενων ενεργειών.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την πηγή ΣΑΡΛΙΤΖΑ (με τη συμμετοχή των κκ. Μανωλέλλη και Καρασάβα) δεδομένου του γεγονότος ότι η πηγή αυτή αλλά και η περιοχή του πρώην ξενοδοχείου που ανήκουν στον ΕΦΚΑ έχουν παραχωρηθεί στην ΠΒΑ για εκμετάλλευση για περίοδο 25 ετών εφόσον όμως υπάρξει λειτουργία των λουτρών. Διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις σε ότι αφορά τη λειτουργία των λουτρών γεγονός που κινδυνεύει να οδηγήσει στην διακοπή της παραχώρησης και συζητήθηκε να υπάρξει από την μια πλευρά συνάντηση με την επιτροπή διαχείρισης της σχετικής προγραμματικής συμφωνίας για συνολική ενημέρωση σχετικά με την πορεία της υλοποίησης της σύμβασης καθώς και υποβολή αιτήματος για χρηματοδότηση της άμεσης εκπόνησης τοπογραφικού σχεδίου από το τεχνικό πρόγραμμα της ΠΒΑ (εκτιμώμενο ύψος 8.000€) ως προϋπόθεσης για την αναγνώριση του πόρου και την έκδοση της οικοδομικής άδειας για την επισκευή των λουτροπηγών που έχει ανατεθεί στην ΓΑΙΑ ΑΕ. Παράλληλα να ερωτηθεί η ΓΑΙΑ ΑΕ για την πορεία της μελέτης αλλά και ο κ.Αγγελίδης για τις μελέτες που ο ίδιος έχει αναλάβει σχετικά με την αξιοποίηση συνολικά των πηγών Σάρλιτζα.

Με αφορμή την παρέμβαση του κ.Σταμούλου σχετικά με το συνέδριο για τον Ιαματικό Τουρισμό που είχε οργανώσει ο Δήμος Ικαρίας το 2016 ζητήθηκε και από άλλα μέλη της Επιτροπής το θέμα της συγκέντρωσης και αξιοποίησης όλων των σχετικών μελετών (Χατζηδιαμαντή, Αγγελίδη, Τριανταφυλλίδη κλπ).

Σε ότι αφορά την ανάδειξη των ιαματικών πόρων και την ανάγκη εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος της ΠΒΑ (Γ.Αργυρούδη) αποφασίστηκε να υπάρξει συγκρότηση Επιτροπής-Ομάδας υποστήριξης ανά νησί που θα δημιουργήσει το σχετικό «οικοσύστημα» που είναι απαραίτητο για να αλλάξει η λογική της διαχείρισης των πηγών από διοικητικό-γραφειοκρατικό θέμα μεταξύ Υπουργείου- Δήμου σε θέμα της τοπικής κοινωνίας και της ανάπτυξης των νησιών. Ζητήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία αυτοδίκαια θα συμμετέχουν στις επιτροπές αυτές- να συμβάλουν στον εντοπισμό των ατόμων που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τοπικά στη κατεύθυνση αυτή.

Από όλους τους συμμετέχοντες υπογραμμίστηκε η θετική πρωτοβουλία για τη σύσταση της Επιτροπής και η ανάγκη να ανατραπεί η δημόσια εικόνα των επιτροπών που συνήθως συστήνονται για παραπέμψουν ένα πρόβλημα στις καλένδες.

Τέλος αποφασίστηκε ότι η επόμενη σύγκληση της Επιτροπής να γίνει μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου συζητήσεων ανά νησί και τις επί τόπου επισκέψεις στις εγκαταστάσεις.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Γ.Σπιλάνης

Σχετικά με Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου

Δείτε όλα τα άρθρα του/της Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου →