ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΟ ΠΣ

Σάμος 28.4.2020

Στις  27.11.2019 στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε στη Χίο, μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήταν και το θέμα «συζήτηση- ενημέρωση και λήψη απόφασης για τον τομέα της Δημόσιας Υγείας στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», για το οποίο λήφθηκε η υπ’ αριθμ. 112 συνημμένη απόφαση.

Ρωτάμε την Περιφερειακή Αρχή:

  1. σε ποιες ενέργειες προέβη για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης όσον αφορά στα θέματα που είναι στην άμεση αρμοδιότητά της και ποια τα αποτελέσματα.
  2. σε τι κινήσεις και δράσεις προχώρησε προς την κυβέρνηση προκειμένου να υλοποιηθούν τα αιτήματά μας και τι απαντήσεις έλαβε.

Η διασφάλιση δωρεάν και υψηλής στάθμης Δημόσιας Υγείας αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας προς κάθε πολίτη.

Σήμερα τα θέματα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά κυρίως στην νησιωτική μας Περιφέρεια αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Οι ερωτώντες περιφερειακοί σύμβουλοι της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μανόλης Κάρλας

Γιούλα Αργυρούδη

Μαρία Νικολάρα

Γιάννης Σπιλάνης

Σχετικά με Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου

Δείτε όλα τα άρθρα του/της Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου →