Κριτική στο σχέδιο τουριστικής προβολής 2022 και προτάσεις από τη ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το σχέδιο που παρουσιάζεται σήμερα είναι αντιγραφή των όσων έχουν προταθεί τα προηγούμενα χρόνια και έχουν υλοποιηθεί μονοδιάστατα σε ότι αφορά στη προβολή χωρίς να υπάρχει marketing plan.

Το σχέδιο για το 2022 παρουσιάζεται χωρίς να έχει παρουσιαστεί και αξιολογηθεί ο απολογισμός των 2 προηγούμενων σχεδίων που υλοποίησε η παρούσα περιφερειακή αρχή

Τα αποτελέσματα είναι ορατά και στα φετινά αποτελέσματα όπου ο τουρισμός στις περισσότερες περιοχές και ειδικά στα νησιά ανέκαμψε ανάλογα με τον προορισμό από 60% έως 70% του 2019 που ήταν η χρονιά ρεκόρ, στο Β.Αιγαίο η Σάμος έφτασε στο 45% του 2019 η Λέσβος με τη Λήμνο περίπου στο 25%, ενώ η Χίος παρέμεινε στο 0.

Η επανάληψη των ίδιων ενεργειών δεν θα οδηγήσει σε άλλα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό προτείνουμε από τώρα την εξειδίκευση και δρομολόγηση υλοποίησης ορισμένων από τις δράσεις που έχουν ήδη προταθεί, με πρωτοβουλία της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ από το 2019 αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί.

Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε:

  Προϋπολογισμός
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ 
Τουριστικό Παρατηρητήριο: Λειτουργεί ήδη το Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου και μπορεί να υποστηρίξει με δεδομένα και αναλύσεις τον τουριστικό σχεδιασμό0
Με δεδομένη την πλήρως ανεπαρκή εμπλοκή των φορέων στον τουριστικό σχεδιασμό προτείνεται η ανάθεση στην ΕΛΟΡΙΣ της ενεργοποίησης των φορέων του τουρισμού με τη προοπτική δημιουργίας DMMO 0
Στρατηγική μελέτη τουριστικής ανάπτυξης με έμφαση τη διαφοροποίηση – εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος των νησιών της ΠΒΑ60.000
Δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής «Οι δρόμοι της Ελιάς» σε συνεργασία των  ΜΚΟ «Οι δρόμοι της Ελιάς», Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ΕΛΟΡΙΣ50.000
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ 
Μελέτη τουριστικού marketing ΠΒΑ – ΕΛΟΡΙΣ60.000
Υλοποίησης προγράμματος προβολής στα κοινωνικά δίκτυα20.000
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΤΑΛ 
Ανάθεση στην ΕΛΟΡΙΣ της κατασκευής αποκλειστικού τουριστικού portal για τη Περιφέρεια και τις ΠΕ35.000
       6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Ενημέρωση – Επιμόρφωση  τουριστικών επιχειρηματιών40.000
       7. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Δημιουργία πλατφόρμας ανάλογης με αυτή του προγράμματος ΝΑΥΣ με στόχο τη σύνδεση των παραγωγών με τουριστικές επιχειρήσεις και επισκέπτες (AEGEAN QUALITY) – ΕΛΟΡΙΣ25.000

Σχετικά με Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου

Δείτε όλα τα άρθρα του/της Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου →