ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ: ένα αναγκαίο έργο

Αναφερόμαστε στη παράκαμψη του Βροντάδου σε ότι αφορά την ΕΟ Χίου-Κεραμιού που σήμερα διασχίζει τον ιστό του οικισμού, αλλά και της Χίου όπως διαμορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες με την χωρίς σχέδιο ανάπτυξη της δόμησης.

Είναι γεγονός ότι η μέχρι σήμερα ανάπτυξη του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος Χίου έχει αναπτυχθεί καλύπτοντας σχεδόν όλους τους «ανοιχτούς» χώρους με τέτοιο τρόπο  που, σε συνδυασμό με το ανάγλυφο της περιοχής δεν επιτρέπει συνολική λύση παράκαμψης του Βροντάδου για όσους κινούνται προς τη Βόρεια Χίο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η παράκαμψη της Χίου να οδηγεί τα αυτοκίνητα που κινούνται ΒΔ και ΒΑ είτε μέσα στον οικισμό του Βροντάδου, είτε παραλιακά. Επομένως η λύση που διερευνάται τώρα αφορά μόνο τη κίνηση προς ΒΔ Χίο

Ποιος είναι ο στόχος του έργου:

  • Ασφάλεια κατοίκων αφού η διέλευση των αυτοκινήτων ΔΧ και ΙΧ γίνεται από δρόμους χωρίς πεζοδρόμια
  • Μείωσης της συμφόρεσης που προκαλεί η διαμπερής κίνηση σε έναν αστικό ιστό με στενούς δρόμους, γεγονός που επιβαρύνεται από τη στάθμευση αυτοκινήτων

Λύση που θα βρεθεί:

  • Θα πρέπει να είναι τεχνικά ορθή και να μην έχει απαγορευτικό κόστος
  • Να έχει περιορισμένο περιβαλλοντικό και αισθητικό κόστος
  • Να μην επιβαρύνει τους μετακινούμενους από και προς τη ΒΔ Χίο με σημαντικό αριθμό χιλιομέτρων και χρόνο

Από τις πληροφορίες που είχαμε μέχρι σήμερα όλες οι προτεινόμενες λύσεις αφορούν την εύρεση της κατάλληλης πρόσβασης στις στροφές του δρόμου του Αίπους από την νότια πλευρά, την ευρύτερη περιοχή της Κλειδούς, αλλά και του Αγ.Μηνά.

Όπως γνωρίζουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού η περιοχή της Κλειδούς:

  • Αποτελεί τον μοναδικό χώρο πρασίνου του πολεοδομικού συγκροτήματος, ενώ αποτελεί διαμορφωμένο χώρο αναψυχής
  • Αποτελεί βασικό τροφοδότη του πολεοδομικού συγκροτήματος με νερό. Το νερό αυτό κινδυνεύει να «χαθεί» κατά τη διάρκεια των βαρέως τύπου παρεμβάσεων στον γεωλογικό ιστό της περιοχής που απαιτούνται ώστε ο δρόμος που θα διανοιχθεί να έχει όλα εκείνα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να δεχτεί την υπάρχουσα και μελλοντική κίνηση.

Με βάση τα δεδομένα αυτά η πρόταση της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για τη παράκαμψη Βροντάδου είναι να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα επαρχιακή οδός Χίου-Ελίντας μέχρι τα Αυγώνυμα και στη συνέχεια μέσω Αναβάτου να συνδεθεί με το 18ο χιλ. της επαρχιακής Οδού Χίου-Κεράμου. Ο δρόμος αυτός είναι ασφαλτοστρωμένος μέχρι τον Ανάβατο και διανοιγμένος μέχρι το 18ο χιλ.

Πέρα από το προφανές περιβαλλοντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τη παρέμβαση στη περιοχή της Κλειδούς, η χρήση αυτού του δρόμου θα βοηθήσει στη βελτίωση της δημόσιας συγκοινωνίας προς Αυγώνυμα αλλά και τη σύνδεση του Ανάβατου με ΚΤΕΛ

Σχετικά με Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου

Δείτε όλα τα άρθρα του/της Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου →