Καμία δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής για Ικαρία και Φούρνους. Πως θα ήταν η συνεδρίαση του ΠΣ στην Ικαρία με την Συμπαράταξη Πολιτών

Η Περιφερειακή Αρχή προσπάθησε μετά από τρία χρόνια απουσίας από την Ικαρία να προσποιηθεί ότι ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των Ικαριωτών μέσα από την φυσική παρουσία και Συνεδρίαση  στο νησί του Περιφερειακού Συμβουλίου. Παρά τις πιέσεις μας για μια ουσιαστική συζήτηση με τους φορείς του νησιού για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θα ενταχθούν στα επιχειρησιακά προγράμματα, η όλη συνεδρίαση εξαντλήθηκε σε τοποθετήσεις.

Ας περιγράψουμε πως θα θέλαμε ως Συμπαράταξη Πολιτών αυτήν  την συνεδρίαση.

Στην  συνεδρίαση, έπρεπε να   είχαν κληθεί να συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι της ΠΕ Ικαρίας στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης αλλά και όλοι οι Φορείς του νησιού με   συγκεκριμένη  πολύπλευρη και  αναπτυξιακή ατζέντα που να καλύπτει τόσο το θέμα της δημιουργίας νέων εισοδημάτων και απασχόλησης μέσα από την ανάπτυξη όσο και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Δυστυχώς, παρά την πίεση που ασκήσαμε ως Συμπαράταξη Πολιτών στην Περιφερειακή Αρχή Μουτζούρη ζητώντας να υπάρξει συνάντηση και διαβούλευση  με τους φορείς του νησιού για να γίνει ο απολογισμός και η ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση  των όσων έγιναν, να δοθούν απαντήσεις στα επιμένοντα προβλήματα και να αναληφθούν οι δέουσες  δεσμεύσεις για τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας για δράσεις και έργα που θα ενταχθούν στο Αναπτυξιακό Σχέδιο για την Ικαρία και θα χρηματοδοτηθούν από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους, αυτό δεν έγινε..

 Η Περιφερειακή Αρχή Μουτζούρη και συνεργαζόμενων αρνούμενη την προτεινόμενη εκ μέρους μας  συζήτηση-διαβούλευση, βάσει σχεδίου, με την Κοινωνία και τους Φορείς της Ικαρίας   αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά  συντηρητική  και κατώτερη των περιστάσεων.

 Η έλλειψη Σχεδίου και Οράματος  για το Παρόν και για το Μέλλον του νησιού είναι εμφανής και το κενό αυτό δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί  με υποσχέσεις και «εργάκια»  σαν κι αυτά που επιλέγονται να προωθηθούν και που τελικά υλοποιούνται με εξαιρετική βραδύτητα και μετ’ εμφανών  εμποδίων…

Το όραμα που η Συμπαράταξη Πολιτών έχει αποτυπώσει και επεξεργαστεί  για την Ικαρία έχει  τις παρακάτω διαστάσεις:

  • Νησί της ευεξίας για τους επισκέπτες και της μακροζωίας για τους κατοίκους
  • Νησί του Ικάρου
  • Νησί της εξορίας

Για κάθε μία από τις διαστάσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχουν εμβληματικές δράσεις και συνοδά  έργα που να υποστηρίζουν το συναφές  αφήγημα- σχέδιο.

 Με βάση αυτήν  την  προσέγγιση:

Α. Σε ότι αφορά την ανάδειξη της Ικαρίας ως προορισμού ευεξίας και μακροζωίας μέσα από σύνδεση του ιαματικού τουρισμού με τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την  αγροδιατροφή χρειάζεται να δρομολογηθούν κατά προτεραιότητα:

  • Το αίτημα του Δημάρχου για την ανάδειξη των ιαματικών πόρων του νησιού, που εντάσσεται στον στόχο του νησιού της ευεξίας. Το αίτημα αυτό θα έπρεπε να είχε ήδη ικανοποιηθεί προωθώντας όλες τις πρόδρομες μελέτες ώστε τα αντίστοιχα  έργα να είναι έτοιμα για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ, το ΕΠΑΝΕΚ ή το Ταμείο Ανάκαμψης με σχετική πρόσκληση που αναμένεται να ενεργοποιηθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα. Η λειτουργία τους καθ’ όλη την διάρκεια του έτους αντί για ένα τρίμηνο που είναι σήμερα, σε συνδυασμό με βιωματικές  δράσεις και διαλέξεις που συνδέονται με την  μακροζωία, θα έδινε άλλη διάσταση και περιεχόμενο  στο τουριστικό προϊόν του νησιού
  • Η ίδρυση σφαγείου, που είναι απαραίτητο για να αποκτήσει η κτηνοτροφική παραγωγή του νησιού προστιθέμενη αξία, θα έπρεπε να έχει ήδη επαναδρομολογηθεί από μακρού  και όχι να βρισκόμαστε ακόμη και  σήμερα στις πρώτες συζητήσεις.

 Χρειάζεται να υπογραμμίσουμε ότι η Συμπαράταξη Πολιτών δια χειρός Μ.Κάρλα έχει αναδείξει το θέμα εδώ και δύο σχεδόν χρόνια, παράλληλα με αυτό της αποίμενης κτηνοτροφίας, της υπερβόσκησης και των συναφών  κινδύνων ερημοποίησης, σε συνεργασία και με την Δημοτική Αρχή.

  • Η δημιουργία δικτύου μονοπατιών που να αναδεικνύει τα παλαιά, πανάρχαια  ορισμένες φορές, μονοπάτια, που να συνδέουν τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του νησιού σε συνεργασία με φορείς που αξιοποιούν σήμερα τα πλεονεκτήματα   που προσφέρει ο  περιπατητικός τουρισμός. Χρειάζεται να υπογραμμίσουμε ότι ο καθαρισμός και η χρήση των μονοπατιών είναι ένα σημαντικό μέτρο πρόληψης κατά των πυρκαγιών αφού τα βουνά θα πάψουν να είναι αδιάβατα λόγω της εγκατάλειψής τους από τους βοσκούς και τους κατοίκους της παραδοσιακής  Ικαριακής υπαίθρου.
  • Η κινητοποίηση των ελαιοπαραγωγών και τους φορέων τους για μια εναλλακτική παρέμβαση με δεδομένη την αδυναμία υλοποίησης των ψεκασμών από τον δάκο μέσα από εργολαβία, ώστε το παραγόμενο λάδι να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που χρειάζεται (βιολογικό λάδι κλπ.)
  • Η ανάδειξη της Οινόης και της σύγχρονης παραγωγής κρασιού(Πράμνειος Οίνος).
  • Η ολοκλήρωση των μελετών για το τυρί καθούρα, το αναματόμελο και άλλα προϊόντα της Ικαρίας έπρεπε να είχε επιτευχθεί από καιρού  ώστε να είχαν αποκτήσει όλα τα ιδιαίτερα προϊόντα του νησιού την αγροδιατροφική τους ταυτότητα, εισιτήριο σημαντικό στην εγχώριες  και τις  υπερεθνικές αγορές.

Για την καλύτερη αξιοποίηση των όσων αναφέρονται στην αγροδιατροφή θα έπρεπε να είχε ήδη  προχωρήσει η ένταξη  της ΠΒΑ στο δίκτυο ποιότητας «Aegean Cuisine” που λειτουργεί από ετών  στο Νότιο Αιγαίο με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η εξέλιξη αυτή  θα έδινε  γόνιμη διέξοδο στα ποιοτικά αλλά και «ακριβά λόγω νησιωτικότητας» προϊόντα της Ικαρίας και των άλλων νησιών της Περιφέρειάς μας.           

Β. Σε ότι αφορά την ανάδειξη του μύθου του Ικάρου που αποτελεί δικαιωματικά το αναμφισβήτητο brand name του νησιού, θα έπρεπε τουλάχιστο εδώ και δυό χρόνια, που η τοπική κοινωνία και η  Συμπαράταξη Πολιτών  ζήτησαν  την αναβίωση της Ικαριάδας, να είχε  διερευνηθεί με την βοήθεια ειδικών για το πως θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, πολυθεματικό και πολύπλευρο άθροισμα δρώμενων προδιαγραφών  -με έμφαση στον αεραθλητισμό – που να διαρκεί όλο το χρόνο. Μάλιστα ως φυσική έδρα της δομής θα μπορούσε να είναι  το ιστορικό Διοικητήριο της Ικαρίας, ένα εμβληματικό κτίριο που μπορεί να αναδειχτεί σε κέντρο της αναγέννησης του νησιού. Για να γίνει αυτό, πρέπει να προχωρήσει το αίτημα για μεταφορά του κτιρίου από το Υπουργείο στη Περιφέρεια και να εναχθεί η επισκευή του, όπως έχουμε ζητήσει.

Γ. Σε ότι αφορά το Σπίτι με τους Σκορπιούς, το  «Θεοδωράκειο» στους Βρακάδες, όπως το ονοματίζουν σήμερα , θα έπρεπε να είχε ήδη ενταχθεί σε ένα δίκτυο  νησιών  τόπων  εξορίας  (αρχικά με τον Αη Στράτη, με δική μας πρωτοβουλία) και γιατί όχι ευρύτερα με  τα νησιά φυλακές, ώστε αυτό που διηγούμαστε προφορικά να μπορεί να το δει  ο κάθε προσκυνητής – επισκέπτης «ως αφήγημα» σε επισκέψιμους χώρους όπως ο συγκεκριμένος. Αντ’ αυτών  βλέπουμε ΔΤ με φωτογραφίες από τις εργασίες  συντήρησης  του αναξιοποίητου αυτού  μνημείου και σκέψεις για τη σύσταση επιτροπής που θα………

Προφανώς τους τρεις πυλώνες που παρουσιάστηκαν παραπάνω καλούνται να υποστηρίξουν μια σειρά από έργα υποδομής που αφορούν την βελτίωση της προσπελασιμότητας, την ενιαία  διαχείριση των υδάτων, την  διαχείριση και βιώσιμη διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων, την  εξοικονόμηση ενέργειας και την σεβαστική  αξιοποίηση των ΑΠΕ από τη τοπική κοινωνία (όπως ισχύει με το αναστρέψιμο υβριδικό υδροηλεκτρικό Πεζίου Ραχών και την συνεχή αναβάθμιση και μετεξέλιξή του) και ότι άλλο η Κοινωνία των Πολιτών (και όχι αυτή των κολλητών) θεωρεί ως ανάγκη και προτεραιότητα καρπό συνεχούς και δημοκρατικού  διαλόγου  και πολύπλευρης ανταλλαγής απόψεων.

Και δεν αναφερόμαστε σε όσα πρέπει να διεκδικηθούν από τη κεντρική κυβέρνηση όπως είναι η διασφάλιση δωρεάν και υψηλής στάθμης Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για όλους ανεξαίρετα, ντόπιους και επισκέπτες, το θέμα του ακτοπλοϊκού, το θέμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου αλλά και αυτό του ΦΠΑ που δυστυχώς η παρούσα Κυβέρνηση δεν τα έχει μέχρι σήμερα αντιμετωπίσει.

Θα πείτε υπάρχει χρηματοδότηση για όλα αυτά; Αν πιστεύουμε ότι οι υπάρχοντες πόροι είναι ανεπαρκείς, τότε ας διεκδικήσουμε ένα νέο ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης της ΠΒΑ. Όχι όμως για «κλείσουμε το μάτι» στους ψηφοφόρους μας, όπως έκανε και πάλι στη σύσκεψη για τις φωτιές των Βατερών με τους κ.κ Τριαντόπουλο και Κουτουλάκη η κα Αντωνέλλη (αλήθεια με ποια ιδιότητα αφού δεν είναι, όπως ξέρουμε, ούτε Περιφερειάρχης, ούτε χωρική, ούτε θεματική  περί αναπτυξιακού σχεδιασμού ούτε Αντιπεριφερειάρχης αρμόδια για θέματα  Πολιτικής Προστασίας ), αλλά με παρρησία και ακαταπόνητα δυναμικόν πολιτικό λόγο και διεκδίκηση με τη δύναμη που προσδίδει μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου και η συμπαράσταση και ιδίως  η συμπαράταξη των Πολιτών των νησιών μας.

Πρέπει, χωρίς να ζητάμε απλά «δώστε μας χρήματα», να συνδιαμορφώσουμε  και να καταθέσουμε ένα ολοκληρωμένο και παράλληλα κοστολογημένο αναπτυξιακό σχέδιο με όραμα, στόχους και δράσεις, και να απαιτήσουμε όλοι μαζί να χρηματοδοτηθεί από την Πολιτεία.

Όμως αντ’ αυτών  τι είδαμε να συμβαίνει στη Συνεδρίαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία; Αποκλείστηκαν οι Φορείς του νησιού από την δια ζώσης διαβούλευση ενώπιον της Ολομέλειας του Οργάνου  και αυτό για να μην ακουστούν τα προβλήματα και να μην αναδειχτούν οι ευθύνες της ΠΑ που δεν διαχειρίστηκε αποτελεσματικά πολλά και σημαντικά θέματα : δύο χρόνια μετά από τις πολλές συζητήσεις που είχαν γίνει για τη μεταφορά των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο σχολείο τους, μαθαίνουμε από παρόντα γονέα ότι το σχολείο έχει κλείσει αφού η μεταφορά των μαθητών ήταν αδύνατη. Ένα τρανταχτό αποτέλεσμα – αποτυχία της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί η Περιφερειακή Αρχή προς τις ομάδες του πληθυσμού που έχουν την ανάγκη μας. Σε τι χρησιμεύει, άραγε, το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης;  Αλήθεια ποιος σχεδιασμός έχει γίνει για τους πόρους του Κοινωνικού Ταμείου που θα είναι αυξημένοι στη νέα προγραμματική περίοδο;

Με όλα τα παραπάνω θέλουμε ως Συμπαράταξη Πολιτών να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχει και άλλος τρόπος διακυβέρνησης, πιο συμμετοχικός και ποιο αποτελεσματικός από αυτόν που βιώνουμε σήμερα από την Περιφερειακή Αρχή Μουτζούρη, αλλά και των προηγούμενων περιφερειακών αρχών. Αυτόν τον γόνιμο, διαφανή και δημοκρατικό τρόπο διακυβέρνησης  προτείνουμε στους πολίτες των νησιών μας αν θέλουμε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να αλλάξει πορεία και να πάψει να είναι η τελευταία στην Ελλάδα και στην ΕΕ.

Σχετικά με Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου

Δείτε όλα τα άρθρα του/της Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου →