Απολογισμός Περιφερειακής Αρχής: Ο τρόπος λειτουργίας της Περιφερειακής Αρχής παραπέμπει σε πρακτικές που οδήγησαν την Περιφέρεια στην αναπτυξιακή καθυστέρηση που βιώνουμε οι πολίτες των νησιών

Η κριτική στα πεπραγμένα της διοίκησης ενός οργανισμού όπως η ΠΒΑ δεν είναι αν «έκανε πράγματα». Προφανώς και κανείς δεν μηδενίζει το έργο των υπηρεσιών που σε πολλές από τις περιπτώσεις αποτελούν υποχρεωτικές διοικητικές πράξεις όπως αποτυπώνονται στις δεκάδες σελίδες των απολογισμών τους, ούτε των Αντιπεριφερειαρχών & Επάρχων ειδικά αυτών που παρουσίασαν σχέδιο που εμφανίζει ολοκληρωμένο χαρακτήρα, όπως είναι η περίπτωση του Πολιτισμού & του Αθλητισμού. Οφείλουμε όμως να αναρωτηθούμε κατά πόσο η πολιτική ηγεσία ήταν σε θέση να δώσει τις κατευθύνσεις εκείνες ώστε οι δράσεις που τελικά υλοποιήθηκαν από το σύνολο της περιφερειακής μηχανής (περιφέρεια και άλλες δομές) βασίζονται σε ένα σχέδιο με όραμα και προτεραιότητες που να αντιμετωπίζουν διαπιστωμένα συλλογικά προβλήματα της κοινωνίας όπως είναι:

 • Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων όπως διαπιστώνεται από το χαμηλό κκ ΑΕΠ
 • Η δημογραφική αποψίλωση και η γήρανση του πληθυσμού όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της νέας απογραφής αλλά και την υπεροχή των θανάτων επί των γεννήσεων τις τελευταίες δεκαετίες
 • Το σταθερά υψηλό ποσοστό ανθρώπων σε επίπεδο φτώχειας και κοινωνικό αποκλεισμό.

Για να αντιστραφεί η πορεία αυτή θα πρέπει να υπάρξει συγκροτημένο σχέδιο δράσης που να εστιάζει στους κρίσιμους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη πορεία του τόπου ώστε θα γίνει πιο ελκυστικός για τους ανθρώπους που μένουν ή να προσελκύσει και άλλους αλλά και για να εγκατασταθούν ή να παραμείνουν επιχειρήσεις που πρέπει να είναι ανταγωνιστικές και βιώσιμες για να δώσουν το βασικότερο όλων: θέσεις εργασίας και εισοδήματα. Επομένως οι δράσεις κρίνονται αν καλύπτουν συγκεκριμένα κριτήρια:

 • Δημιουργούν ένα πλαίσιο και τις χρηματοδοτήσεις για ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, κάτω από τους περιορισμούς και τις ευκαιρίες που βάζει η νησιωτικότητα
 • Δίνουν τα αναγκαία εφόδια στο ανθρώπινο δυναμικό (εργοδότες, εργαζόμενους, άνεργους, νέους) ώστε η αγροτική εκμετάλλευση, το τυροκομείο, το ξενοδοχείο, το εστιατόριο, η μεταφορική εταιρεία, η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, η επιχείρηση καλλιτεχνικής δημιουργίας κλπ να μπορούν να είναι παραγωγικές και βιώσιμες
 • Συμβάλουν ώστε να μειωθεί η φτώχεια και να περιοριστεί ο αριθμός των κοινωνικά αποκλεισμένων
 • Δημιουργούν τις υποδομές και τις κοινές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες σε επιχειρήσεις και ανθρώπους να λειτουργούν αποτελεσματικά και να ζουν καλά. Αυτό αφορά:
  • τα δίκτυα προβολής και προώθησης προϊόντων και τουρισμού,
  • τις δράσεις για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας μέσα από διατήρηση και προβολή του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της τοπικής παραγωγής,
  • τις δράσεις για επάρκεια σε καλής ποιότητας νερό, στη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων,
  • τις δράσεις πρόληψης σε ότι αφορά τις φυσικές καταστροφές,
  • τις δράσεις που θα κάνουν τα νησιά πιο ανθεκτικά στη κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα θα δίνουν πρόσβαση σε επαρκή και προσιτής τιμής ενέργεια
  • τις δράσεις για ευκολότερη προσπελασιμότητα με τη δημιουργία επαρκούς και ασφαλούς οδικού δικτύου.

Επομένως το ερώτημα είναι: ποιο ήταν το σχέδιο της Περιφερειακής Αρχής (ΠΑ) και πως υλοποιήθηκε που να πληρούν τα παραπάνω κριτήρια;

Αυτό είναι το πλαίσιο με βάση το οποίο ασκούμε τη κριτική μας ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ χωρίς να κάνουμε στείρα αντιπολίτευση αλλά με αποκλειστικό γνώμονα να συμβάλλουμε ώστε οι όποιες δράσεις γίνονται να πιάνουν τόπο (πχ. πρόγραμμα επιδότησης μουσικών). Και όταν λέμε να «πιάνουν τόπο» δεν εννοούμε αν συμβάλλουν στη συλλογή ψήφων για την επανεκλογή της ΠΑ, αλλά αν λύνουν τα προβλήματα που αναφέραμε προηγούμενα. Γιατί σχέδιο ξέρουμε ότι δεν υπάρχει, όπως πολλές φορές έχουμε υποστηρίξει.

Γνωρίζουμε ότι οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας και των Υπηρεσιών είναι τόσο διεκπεραιωτικές με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όσο και σχεδιαστικές-αναπτυξιακές, ενώ σημαντικές αρμοδιότητες που επηρεάζουν καθοριστικά τα νησιά είναι αρμοδιότητες του κεντρικού κράτους:

 •  Για το πρώτο σκέλος έχουμε μια καλή εικόνα από τις εκθέσεις των υπηρεσιών, αν και θα έπρεπε να γνωρίζουμε το βαθμό ικανοποίησης των συναλλασσόμενων με τις υπηρεσίες πχ. για την ίδρυση επιχειρήσεων, την έκδοση αδειών κυκλοφορίας.
 • Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος, το αποτέλεσμα είναι πολύ περιορισμένο γιατί, όπως επαναλαμβάνουμε σε κάθε ευκαιρία, η περιφερειακή αρχή δεν είχε και συνεχίζει να μην έχει αναπτυξιακό σχέδιο. Αλλωστε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης είχε δηλώσει τη μέρα της ορκωμοσίας μας, ότι τα θέματα της ανάπτυξης δεν τον απασχολούν και ότι το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν το προσφυγικό.
 • Σε ότι αφορά στο τρίτο σκέλος λειτουργείτε όχι ως αυτοδιοίκηση που διεκδικεί από τη κεντρική κυβέρνηση, αλλά ως υποτακτικοί της και δεν υψώνετε τη φωνή για να διεκδικήσετε ότι τα νησιά μας δικαιούνται: περισσότερο προσωπικό, αυξημένες χρηματοδοτήσεις για παραγωγικές επενδύσεις, σχέδια ανασυγκρότησης των περιοχών που έχουν θιγεί από φυσικές καταστροφές, στήριξη των δομών υγείας, στήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μειωμένο ΦΠΑ σε όλα τα νησιά και γρήγορη καταβολή του Μεταφορικού Ισοδύναμου είναι μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα.

Στη πρόσφατη κοπή της πίτας ο κ.Περιφερειάρχης αναφέρθηκε σε ότι θεωρούσε σημαντικό για τη δική του περιφερειακή αρχή και έκανε μια αξιολόγηση:

 • αναφέρθηκε στο εκλογικό σύστημα με το οποίο έγιναν οι εκλογές του 2019. Προφανώς δεν είχε διαβάσει τον εκλογικό νόμο και εκ των υστέρων κατάλαβε ότι ήταν απλή αναλογική και απαιτούσε συνεργασίες σε προγραμματική βάση. Ευτυχώς για εκείνον η ΝΔ με την ορατή χείρα Θεοδωρικάκου ακύρωσε παράνομα τον νόμο, επαναφέροντας στην ουσία το προηγούμενο σύστημα της αρχής του ενός ανδρός ή της μιας γυναίκας. Αξιοποίησε μάλιστα το πλαίσιο αυτό και διοίκησε με αυταρχισμό και αδιαφάνεια.
 • αναφέρθηκε στο προσφυγικό, που πράγματι ήταν και παραμένει ένα μεγάλο ανθρωπιστικό πρόβλημα, τόσο των κοινωνιών υποδοχής όσο και των προσφύγων. Και θα παραμείνει εφόσον αποδεχτούμε τη λειτουργία της Βάστριας, όπως και στα άλλα νησιά, μαζί με τα push backs τα νησιά θα μετονομασθούν από προσφυγονήσια σε Guandanamo, στις μεγαλύτερες φυλακές της Ευρώπης. Αν η Περιφερειακή Αρχή πιστεύει ότι με αυτό το brand μπορεί να φέρει τουρισμό, ας το αφήσει να συμβεί.
 • αναφέρθηκε ιδιαίτερα ευχαριστημένος στην αυξημένη κατά 45% χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ που πήρε η ΠΒΑ από τη παρούσα Κυβέρνηση, χρηματοδότηση που είναι μειωμένη κατά 45% με βάση όσα είχε υποσχεθεί η προηγούμενη Κυβέρνηση. Είπατε ότι λεφτά υπάρχουν. Αλλα επιτέλους αποφασίστε αν τα χρήματα είναι πολλά ή λίγα και όχι να λέτε μια το ένα και μια το άλλο, όπως βολεύει. Προφανώς ξεχάσατε ότι ακυρώσατε τις προκηρύξεις επενδυτικών σχεδίων λόγω έλλειψης χρημάτων σε σχέση με τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί, ενώ και τα χρήματα που δόθηκαν στις επιχειρήσεις για το COVID είχαν περικοπεί λόγω έλλειψης πόρων. Όπως όλοι θυμόμαστε, η αντίδραση των μελετητών για την ακύρωση των διαγωνισμών αυτών ήταν ιδιαίτερα σφοδρή.
 • αναφέρθηκε στη συγκυρία ότι η παρούσα περιφερειακή αρχή σχεδίασε το νέο ΕΣΠΑ και το νέο 5ετές πρόγραμμα ανάπτυξης με εθνικούς πόρους. Το ότι εμείς δεν τον είδαμε σε καμία διαβούλευση και ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν κατέθεσε ούτε μία σκέψη για το πως η ΠΒΑ θα βγει από το γενικά αποδεκτό αναπτυξιακό τέλμα, προφανώς είναι άνευ σημασίας. Αν λέμε ψέματα όπως ισχυρίζεστε, δημοσιοποιείστε τα κείμενα σας.

Η αξιολόγηση των πεπραγμένων από τη Συμπαράταξη Πολιτών έγινε τόσο κατά θεματική ενότητα, Γενική Διεύθυνση όσο και κατά νησί. Η παρουσίαση όμως είναι υποχρεωτικά επιλεκτική με βάση τα μεγάλα προβλήματα γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα μακροσκελής.

Ρωτάμε:

Α. Τι κάνατε για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής;

 • Τα θέματα καθετοποίησης της παραγωγής και διασύνδεσης με άλλους κλάδους όπως πχ. τουρισμός με προϊόντα ποιότητας ως ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟ στο πρόβλημα των χαμηλών τιμών παραγωγού. Τα παραδείγματα είναι εδώ (Συνεταιρισμός Στύψης και Μεσοτόπου, Ενωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου – Mediterra, σε ένα βαθμό η ΕΟΣΣ, ΚΟΙΝΣΕΠ Ανεμωτιας και αρκετοί ιδιώτες). Η Περιφέρεια είναι μόνο για τις εκθέσεις για τις οποίες δεν είχαμε σε καμία περίπτωση την αξιολόγηση της συμμετοχής μας, ενώ δεν συνδιαμορφώθηκε το πρόγραμμα των εκθέσεων με τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές φορές διαμαρτύρονται εκθέτες για τη καθυστερημένη ενημέρωση τους ή και την «εκβιαστική» συμμετοχή τους με προϊόντα τους για να γεμίσει το περίπτερο σας, χωρίς η συγκεκριμένη έκθεση να τους ενδιαφέρει.
 • Χρόνια ζητάμε την επαναλειτουργία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και ω του θαύματος τη προεκλογική χρονιά εμφανίζεται στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα αίτημα για χρηματοδότηση 200.000€ χωρίς να υπάρχει ούτε μια γραμμή τεκμηρίωσης.
 • Είχε ψηφιστεί το 2020 η κατασκευή ιστοσελίδας για προώθηση των τοπικών προϊόντων αλλά δεν μάθαμε τι έχει γίνει από τότε, ενώ δεν αξιοποιήθηκε η συμμετοχή της ΠΒΑ στο πρόγραμμα ΝΑΥΣ που είχε σχετικό αντικείμενο και είχε έτοιμη τη πλατφόρμα
 • Το θέμα της επάρκειας νερού άρδευσης: δεν υπάρχει ολιστική προσέγγιση ανά νησί και στα νησιά με μεγάλο πρόβλημα όπως η Λήμνος και η Χίος, ενώ οι όποιες παρεμβάσεις είναι «μπαλώματα» που γίνονται με μεγάλη καθυστέρηση
 • Το θέμα της εξειδίκευσης των κριτηρίων για την ένταξη των εκμεταλλεύσεων και των νέων αγροτών στις χρηματοδοτήσεις. Τα κριτήρια είναι όχι απλά «πελατειακά» αλλά επηρεασμένα από συγκεκριμένα τοπικά επιχειρηματικά συμφέροντα.
 • Το θέμα της δακοκτονίας όπου οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι μεταξύ Υπουργείου και ελαιοπαραγωγών, ενώ μη αλλάζοντας σε τίποτα τον τρόπο υλοποίησης της δεν μπορούμε να αναμένουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όμως ενώ όλοι παραδεχόμαστε ότι τόσο η κλιματική αλλαγή όσο και οι κοινωνικές αλλαγές απαιτούν νέα εργαλεία, η ΠΑ γιατί δεν κάνει τίποτα; Από ποιόν περιμένει να αλλάξουν τα πράγματα.
 • Το ίδιο μπαλάκι και ο διαγωνισμός για τη διαχείριση βοσκοτόπων που τον ακούμε εδώ και 3 χρόνια και τώρα μαθαίνουμε ότι θα…..γίνουν. Το ίδιο και ο αναδασμός της Ατσικής.
 • Το Γραφείο ΕΛΓΑ της Περιφέρειας. Θα περιμέναμε να ακούσουμε πολλά γύρω από τη δραστηριότητα του Γραφείου αυτού που με τόσες τυμπανοκρουσίες ιδρύθηκε. Αν αυτού σιωπή αποτυχίας όπως το είχαμε επισημάνει από την αρχή. Πολλές οι εισηγήσεις για αποζημιώσεις όπως αυτή για τη καρποπτωση του 2020, αλλά χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα για τους παραγωγούς παρά τις παρεμβάσεις του κ.Αθανασίου.

Β. Τι κάνατε για να αλλάξει η τουριστική εικόνα των νησιών;

Πρόσφατα είχαμε τη συζήτηση αποκλειστικά για το πρόγραμμα τουριστικής προβολής και επομένως δεν χρειάζεται να επανέλθουμε παρά μόνο για κάποια σχόλια επί του οικονομικού απολογισμού του 2022 όπως:

 • Η χρηματοδότηση των εκδηλώσεων του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ Χίου όπου μόνο με τις ονοματισμένες δαπάνες έφτασε στις 55.000€, ενώ είχαν προηγηθεί και άλλα 15.000€ για φιλοξενία δημοσιογράφων,
 • 20.000€ για τη προβολή της γαστρονομίας στο Λονδίνο και
 • 80.000€ για την «ενδοδιαφήμιση» (μεταξύ των νησιών).
 • οι υπηρεσίες συμβούλου δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας με 30.000€, των οποίων το αποτέλεσμα δεν θα μάθουμε ποτέ όπως και σε ότι αφορά τους 4 που είχαν προσληφθεί το προηγούμενο διάστημα και στοίχησαν πάνω από 100.000€
 • Με την ίδια αγωνία θα περιμένουμε να μάθουμε τα αποτελέσματα των συμβουλών για την ανάπτυξη της κρουαζίερας στη Λέσβο (35.000€) που όπως φαίνεται ήταν το μόνο απτό αποτέλεσμα της «Επιτροπή τουρισμού Λέσβου» που έφτιαξε μέσα σε δέκα λεπτά ο Περιφερειάρχης όταν παράγοντες του τουρισμού κινήθηκαν με «άγριες διαθέσεις» βλέποντας το πώς σκορπίζει η Περιφέρεια τα δημόσια χρήματα. Προφανώς η Επιτροπή αυτή ξεχάστηκε όπως και πολλές άλλες υποσχέσεις του κ.Περιφερειάρχη

Ενδεικτικά οι δαπάνες ανά ΠΕ ήταν: ΠΕ Σάμου 46.705, ΠΕ Χίου 195.241, ΠΕ Λέσβου  212.460. Εστω και αν είναι σαφές ότι οι χρηματοδοτήσεις που υλοποιεί κάθε ΠΕ δεν αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη ενότητα, τα ποσά δείχνουν το πώς η Περιφερειακή Αρχή βλέπει τα πράγματα: αντιστοίχιση με βάση τις ψήφους που έχει πάρει από κάθε ΠΕ.

Γ. Τι κάνατε για να γίνουν επενδύσεις στα νησιά είτε από τον ιδιωτικό τομέα είτε από τον κοινωνικό, τις ΚΟΙΝΣΕΠ;

Καθαρά υπηρεσιακό έργο χωρίς τη δική σας εμπλοκή. Το ελάχιστο που θα είχατε να κάνετε είναι να την στελεχώσετε. Βασικές επισημάνσεις:

 • Η χαμηλή παρουσία των επενδύσεων στο πρωτογενή τομέα (16,7%) και σε λοιπές υπηρεσίες (πχ. logistics) 6,4%- σε σχέση με τον τουρισμό (73,8%) δεν φαίνεται να ανησυχεί κανέναν
 • Τα προβλήματα των προκηρύξεων του ΕΣΠΑ και η ανεπάρκεια των πόρων που δεν φροντίσατε να αυξηθούν
 • Η έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη δημιουργία μηχανισμού έγκρισης επενδύσεων περιφερειακά με προσθήκη πόρων από άλλες πηγές εκτός ΕΣΠΑ
 • Καμία συμμετοχή της ΠΒΑ στο σχέδιο ενεργειακής μετάβασης και στο πρόγραμμα GRECO ISLANDS ώστε η ΠΒΑ να μην μείνει έξω από τη νέα ενεργειακή εποχή που σχεδιάζεται απ’ ότι φαίνεται χωρίς εμάς για μάς
 • Η έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας είναι εντελώς άγνωστη στη ΠΑ όπως και η ανάγκη για σταθερό μηχανισμό υποστήριξης της
 • Στα θετικά αν και καθυστερημένη η λειτουργία του Γραφείου Καινοτομίας που πρέπει να λειτουργήσει ως γραφείο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας γενικά, μια και για να επιβιώσει μια οποιαδήποτε επιχείρηση σήμερα, ειδικά στο ΒΑ πρέπει να καινοτομεί

Δ. Τι κάνατε για την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού ενώ στα χέρια σας έχετε δύο αναπτυξιακές εταιρείες με αυτό τον προσανατολισμό, την ΕΛΟΡΙΣ και το ΚΑΑΕΚΤ;

 • δεν έγινε από την ΠΑ η εξειδίκευση των δράσεων του ΕΚΤ σε θέματα κατάρτισης  
 • δεν ασκήσατε το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Περιφέρεια στο καθορισμό των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ (αφού η υπηρεσία συμμετέχει στην Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και των ΙΕΚ,
 • δεν υποστηρίξατε την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης σε στρατηγικούς για την οικονομία των νησιών τομείς – όπως ζητούν αγρότες, επιχειρηματίες και επαγγελματίες- από την ΕΛΟΡΙΣ και το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου

Ε. Τι κάνατε για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό;

Ποιο είναι το έργο του Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ενταξης στη σύνταξη των προτάσεων είτε του νέου ΕΣΠΑ, είτε του προγράμματος ΠΠΑ, είτε ακόμη του στρατηγικού σχεδίου;

Ποιο το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Λέσβου σε τι ακριβώς συμβάλει όταν τα είδη που μοιράζει είναι τουλάχιστον ανεπαρκή, αν όχι προσβλητικά;  Ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ έχουμε αμφισβητήσει τη χρησιμότητα του Περιφερειακού Παντοπωλείου ως μηχανισμού αντιμετώπισης της φτώχειας αφού ποτέ δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια τα κριτήρια επιλογής, ενώ τον θεωρούμε ένα εντελώς αποτελεσματικό εκλογικό μηχανισμό. Και αυτό γιατί ξέρουμε ότι δραστηριοποιούνται πολλές ΜΚΟ, συλλογικότητες και μεμονωμένοι πολίτες που προσπαθούν να καλύψουν τα δικά σας κενά

Η τρομακτική καθυστέρηση υλοποίησης του διαγωνισμού του ΤΕΒΑ για τα νησιά όπου η Περιφέρεια είχε αναλάβει την υλοποίηση του σε Λήμνο, Αη Στράτη, Ικαρία, Σάμο και Φούρνους δείχνει το μέγεθος της αποτυχίας σας. Τρία χρόνια μετά, όσοι επιβίωσαν από την υποχρεωτική ανέχεια την οποία τους επιβάλατε, ίσως λάβουν κάποιο βοήθημα.

ΣΤ. Τι κάνατε για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό

 • Είναι οι μόνοι τομείς για τους οποίους υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο δράσης αν και μικρή σχέση με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου έχουν τα προγράμματα που χρηματοδοτήσατε αφού, όπως αναφέρατε και στον απολογισμό σας, από τα 230 έργα που χρηματοδοτήσατε μόλις τα 29 ήταν τμήμα του προγράμματος που έγινε με βάση διαγωνισμό.
 • πλήρης η αποτυχία στη λειτουργία του Επικούρειου και του Κέντρου Καλουτάς, καθυστέρηση στη λειτουργία του σπιτιού του Θεοδωράκη,
 • ελάχιστες οι εκδηλώσεις υπερτοπικού χαρακτήρα, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς βασίζεται στις χρηματοδοτήσεις συλλόγων με τη λογική «όποιος έκανε αίτημα» αλλά όχι με βάση ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την ανάδειξη της ταυτότητας των νησιών.
 • Αντίστοιχη λογική επικράτησε και στον Αθλητισμό όπου χρηματοδοτήθηκαν «συνήθεις εκδηλώσεις», ενώ δεν έγινε καμία προσπάθεια ανάδειξης της θαλάσσιας φυσιογνωμίας της Περιφέρειας

Ζ. Τι κάνατε για το περιβάλλον;

 • Ψηφίσαμε το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων: ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται αφού εμείς χρηματοδοτούμε τα έργα και είμαστε υπόλογοι προς τους συμπολίτες μας για τη ποιότητα του περιβάλλοντος. Το Υπ.Περιβάλλοντος νομοθέτησε για το Β.Αιγαίο 2 ΦΟΣΔΑ χωρίς εμείς να ασχοληθούμε καν. Ξέρουμε τι λειτουργεί και πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό;
 • Ψηφίσαμε το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων. Εχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τα νερά σε κάθε νησί και για τα έργα που υλοποιούνται είτε ερήμην μας (Φράγμα Τσικνιά), είτε από εμάς;
 • Ψηφίσαμε το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή. Τι κάνουμε για την υλοποίηση του ή θεωρούμε ότι στον δικό μας εκλογικό ορίζοντα δεν θα συμβεί κάτι φοβερό και επομένως δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι; Όμως η κλιματική αλλαγή δείχνει ήδη τα δόντια της τόσο με την ανομβρία όσο και με τα έντονα καιρικά φαινόμενα (πυρκαγιές και πλημμύρες); Τι κάνουμε; Ενώ οι τοπικές κοινωνίες και οι παραγωγοί καταμετρούν ζημιές, εμείς περιοριζόμαστε σε δηλώσεις συμπαράστασης; Εκεί εξαντλείται το έργο μας;
 • Πως παρακολουθούμε το τι γίνεται με τις Προστατευόμενες Περιοχές; Μας αρκεί ότι δώσαμε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής στο Μουσείο ΦΙ χωρίς όμως να δώσουμε καν τη χρηματοδότηση;

Η. Τι κάνατε τέλος για τις υποδομές;

Αποτελεί, μαζί με τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, τον προνομιακό χώρο διαχρονικά όλων των παρατάξεων, με ιδιαίτερη αδυναμία στο οδικό δίκτυο που απορροφά το 60% του προϋπολογισμού. Διαβάζοντας τον απολογισμό έχει κανείς την εντύπωση ότι «όλα πάνε καλά». Όμως βλέποντας το σύνολο του τεχνικού προγράμματος που μας στάλθηκε για την επόμενη συνεδρίαση του ΠΣ καταγράφεται:

 • ένα μεγάλο άνοιγμα μεταξύ του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και των δαπανών που έχουν γίνει, γεγονός που δείχνει ότι εντάσσονται έργα χωρίς την ανάλογη προετοιμασία και χωρίς τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις. Με 914 ενταγμένα έργα με συνολικό προϋπολογισμό 665 εκ € και απορρόφηση 210 εκ €. Το κενό των 450 εκ € πόσες δεκαετίες χρειάζεται για να καλυφθεί;
 • από την ανάλυση των έργων του ΠΕΠ, όπου προφανώς υπάρχει υψηλότερη απορροφητικότητα λόγω των σφιχτών διαδικασιών (148 εκ σε σύνολο 408 εκ €) φαίνεται μεγάλη υστέρηση των έργων της ίδιας Περιφέρειας που προτιμά να υλοποιεί τα εργάκια με πελατειακό άρωμα από εθνικούς πόρους, παρά να ρίχνει το βάρος στα μεγάλα έργα του ΠΕΠ
 • ειδικά σε ότι αφορά τα έργα από τους ΚΑΠ, φαίνεται η ξεκάθαρη μικροπολιτική χρήση τους με απορροφήσεις μεταξύ 6 και 16% ανά ΠΕ και αθροές εντάξεις εργων τη τευταία διετία.
 • Τέλος σε αντίθεση με όσα λένε για την αποτελεσματικότητα σας στην ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές τα δεδομένα του Τεχνικού Προγράμματος είναι αμείλικτα:  
  • Λέσβου (σεισμός Βρίσας + Πλημμύρα Δ.Λέσβου 2018)   προϋπολογισμός 17.383.905 – απορρόφηση 10.514.357
  • Ικαρίας (πλημμύρα 2019) 1.300.000 – 191.713
  • Σάμος (σεισμός 2020) 12.714.012 – 3.941.370

Αν τα νούμερα αυτά δεν είναι σωστά, δεν είναι ευθύνη δική μας, γιατί προέρχονται από την υπηρεσία.

Η μαγική εικόνα που μας παρουσίασαν διαψεύδεται από τα στοιχεία των ίδιων υπηρεσιών αν διαβαστούν προσεκτικά. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι λειτουργείτε όπως και οι προηγούμενοι χωρίς σχέδιο και με μικροπολιτικά κίνητρα που μπορεί να εξασφαλίζουν ψήφους στις εκλογές, αλλά όχι ένα καλύτερο μέλλον στους συμπολίτες μας. 

Σχετικά με Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου

Δείτε όλα τα άρθρα του/της Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου →