Γιατί η περιφέρεια είναι σημαντική για τους πολίτες